Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
karlla
wiem, że to czytasz. 
karlla
0120 3da6
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
karlla
5659 b3a2
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viafreeway freeway
1494 825e
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSkydelan Skydelan
7634 7ffb
Reposted fromLittleJack LittleJack viaIamPerfect IamPerfect
karlla
1330 e33c
Reposted frommisza misza viacigarettes cigarettes
karlla
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafatu fatu
karlla
7618 dc7e
Reposted fromhestjapa hestjapa viaSkydelan Skydelan
3906 0676 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaSkydelan Skydelan
karlla
8608 85e7 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSkydelan Skydelan
0536 3435 500
Reposted fromdracomalfoys dracomalfoys viaSkydelan Skydelan
karlla
słuchanie dobrej muzyki na maksymalnej głośności w słuchawkach przypomina to mrowienie na twarzy gdy się zawstydzisz, mrowienie w rękach gdy jesteś podekscytowana i mrowienie brzuchu jakbyś wpadła po kolana i zakochała się po uszy. dzięki świecie, że muzyka tak działa.
— *
7523 337e 500
Reposted fromtwice twice viafreeway freeway
karlla

przypadkowa znajomość czasem potrafi dać nam najwięcej szczęścia.

— true
Reposted frommslexi mslexi viaSkydelan Skydelan
karlla
dopiero gdy odrzucisz ból przeszłości i przyznasz się otwarcie do błędów, możesz nauczyć się na nowo oddychać i kochać, jak nigdy wcześniej.
— *
karlla
3086 ff1e 500
Reposted fromSweetRevelation SweetRevelation viafatu fatu
karlla
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viafatu fatu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl